מאמרים

פתיחת אופקים רב תרבותיים לתלמידי התיכון על ידי שימוש בתיאטרון

פתיחת אופקים רב תרבותיים לתלמידי התיכון על ידי שימוש בתיאטרון

אין איש המפקפק בחשיבות העצומה של הצלחה במבחני הבגרויות השונים בתקופת התיכון. חומר הלימוד של בגרויות שונות מכסה טווח רחב של יסודות הלימוד ההכרחיים להצלחת התלמיד בסביבה המקצועית והחברתית. למרות זאת, יש לשקול את הרחבת אופק התלמידים מעבר לחומר הנלמד כיום, תוך כדי חינוך לרב תרבותיות וערכים של סובלנות והדדיות. במאמר זה נעסוק באפשרות של הקמת תיאטרון רב תרבותי בבית הספר התיכון ובתועלות השונות העשויות לצמוח מפתיחת תיאטרון שכזה.

התועלות בפתיחת תיאטרון רב תרבותי בבית הספר התיכון

בכוחו של התיאטרון היה תמיד להציג את לבטיו, קשייו ודרכי ההתמודדות של היחיד ושל השונה בתקופות ובתרבויות שונות. יש הבדל רב בין הקריאה לסובלנות הדדית, או להבנה של ערכי הזולת, כאשר זאת נעשית בצורה תיאורטית עיונית ובין המחשתה בצורה חיה כדרמה. מכיוון שהתיאטרון קיים כמעט בכל התרבויות ובכל התקופות, העיסוק בו יכול לשמש הזדמנות פז ללימוד ערכים של קבלת השונה והטמעת ערכי סובלנות ורב תרבותיות.

בחירת ועיבוד המחזות

כדאי מאוד לשתף את התלמידים בבחירת המחזות.

המשך מאמר